Information om Sildenafil, effekt, verkningstid och vanliga biverkningar

Vilken effekt har sildenafil?

Sildenafil är namnet på den aktiva beståndsdelen i Viagra och ingår i gruppen av PDE5-hämmare för behandling av vissa mäns potenssvårigheter. Ämnet förenklar tillförseln av blod till penisens erektila vävnad och tillåter skapande och upprätthållande av en erektion/stånd. Utfallet är sålunda att man lättare orsakar erektion vid erotisk upphetsning samt att det blir betydligt lättare att kvarhålla ståndet under hela samlaget, något som många män har trassel med, ej sällan under samlag med kondom. Erektionsförhöjningen kvarstår under majoriteten av ämnets verkanstid och man kan således ha flera kopulationer under den tidsperioden.

Läkemedlet ska intas maximalt vid ett tillfälle per dag cirka 60 min föregående älskog. Ämnet är endast effektivt i samband med sexuell stimulans (kåthet) och ska absolut inte konsumeras med nitrater. Den aktiva ingrediensen används också för att behandla lungartär hypertoni. Här tittar vi närmare på ämnet och besvarar några av de vanligaste frågorna från män som intresseras sig av Sildenafil i syfte att behandla sina impotensproblem.

Vad har sildenafil för verkningstid?

I allmänhet börjar effekten från sildenafil tonas ut efter ungefär 2-3 timmar, under förutsättning att man har tagit den rätta dosen för sin egen kropp och behov. I vissa fall kan ståndet förekomma i hela fyra-fem timmar, något som inte är önskvärt då det kan skada penisens svällkroppar och blodkärl. Då bör man minska doseringen något och ta en mer lämplig dos. Andra faktorer som påverkar hur lång verkningstiden är från sildenafil är huruvida man har intagit en större måltid eller icke innan konsumtionen. Klicka för att besöka onlineapotek: https://apotekeett.com/ . Om man käkar en stor och speciellt fet måltid i samband med intaget så påver det verkningstiden i negativ riktning. Det bästa är att göra detta med en tom mage, tillsammans med ett glas vatten. Då får man garanterat den bästa och snabbaste effekten av ämnet.

Hur lång tid verkar sildenafil?

Sildenafil är en relativt snabbverkande substans som ger effekt kort och som varar i några timmar. Det är alltså inte en tablett man kan ta för att sedan förvänta sig effekt under hela helgen. För att få den bästa verkanstiden ska man identifiera sin korrekta dos och tajma den noggrant med det förväntande samlaget, låt ej för mycket tid fortlöpa efter intaget. Dessutom kan åldern spela en roll på hur länge sildenafil verkar, en person vid 60 års ålder och med en naturligt lägre ämnesomsättning kan uppleva en längre effekt av ämnet medan en 20-årig grabb behöver en något högre dos för att få samma långa verkanstid. Till sist så spelar även övriga mediciner som man tar på regelbunden basis och dess läkemedelsinteraktioner in i bilden.

Värt att notera är att man kan ha sex flera gånger under tiden som sildenafil verkar. Man kan alltså ha utlösning, varpå erektionen eventuellt går ner något, för att sedan ha samlag igen under tiden som sildenafil fortfarande är aktivt i systemet. Ämnet kommer fortfarande göra det enklare för dig att få erektion även om du har fått orgasm, förutsatt att du fortfarande befinner dig inom fönstret för läkemedlets verkanstid.

Vilka biverkningar kan man förvänta sig från sildenafil?

De vanligaste möjliga oönskade effekterna inkluderar huvudvärk, synstörningar, yrsel, förändringar i färgvision, ansiktsrodnad, en stoppad näsa och matsmältningsbesvär. Dessa är relativt ovanliga och förekommer endast i enstaka fall. Diskutera alltid med sjukvården om du upplever biverkningar och följ läkarens råd om hur dosen bör justeras. Om man upplever mycket jobbiga biverkningar kan det vara värt att överväga ett annat potensmedel än just Viagra / Sildenafil – det finns flera alternativ på marknaden som har god effekt på erektionen. I mer allvarliga fall kan man få kraftiga förändringar i blodtrycket och bröstsmärtor. Givetvis ska man då ej fortsätta konsumera Sildenafil. Många patienter frågar sig: Kan jag ta Sildenafil på morgonen och kvällen? Svaret är nej, du rekommenderas inte att använda Sildenafil fler än en gång per dygn, detta ökar risken för irriterande bieffekter.

Precis som med alla läkemedel ska man alltid genomföra sina egna noggranna utforskningar innan man tar receptbelagda preparat. Besök läkaren och gör en hälsoundersökning och utvärdera vad som är det lämpligaste alternativet för dig, så att du inte riskerar din hälsa i onödan. Tänk på att personer med hjärt eller kärlsjukdomar, män som har haft stroke eller som har högt blodtryck ofta rekommenderas att undvika den här typen av potensmedel helt och hållet eftersom det kan vara farligt.